Uchwała Nr IV/32/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr IV / 32 / 2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 lutego 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. ,,a " ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami)

oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ze zm. ) po uzyskaniu pozytywnej opini

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niezdary, Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

  1. 1. Zbyć w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową będącą własnościąGminy Ożarowice zapisanej w księdze wieczystej nr 38 182 stanowiącą działkę nr 111/16 o powierzchni 0.0789 haobręb ewidencyjny Niezdara położoną w Niezdarze przy ul. Świerczewskiego

2. Cenę wywoławczą ustalić w wysokości określonej operatem szcunkowym przez biegłegorzeczoznawcę.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑02‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  25‑02‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2003 11:55:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie