Uchwała Nr VII/58/2003 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 22/2003 Rady Społecznej SPZOZ - zmiany w Statucie SP ZOZ w Tąpkowicach


Uchwała Nr VII / 58 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 czerwca 2003 roku.

w sprawie : zatwierdzenia uchwały nr 22/2003 Rady Społecznej Samodzielne-

go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 12.06.2003 roku

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.

zmianami), w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakła-

dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Zatwierdzić uchwałę nr 22/2003 Rady Społecznej Samodzielnego Publicz-
  2. nego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie

    zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

    w Tąpkowicach - stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi SP ZOZ w Tąpkowicach.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:53:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie