Uchwała Nr XII/119/2003 w sprawie nabycia nieruchomości


Uchwała Nr XII / 119 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 grudnia 2003 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierp-nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.z 2000 r. Nr 46, poz. 543- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Krakowie w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową

obejmującą działkę nr 580/ 8 k.m. 11 obręb Nowa Wieś o pow. 3,3712 ha wraz

ze składnikiem budowlanym, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie KW nr 86 - za łączną kwotę 80 000 zł ustaloną w wyni-ku negocjacji.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2004 12:52:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie