Uchwała Nr XXX/449/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXX / 449 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,4731 ha położonej w Pyrzowicach k.m. 1 d. 5 stanowiącej mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonej działką:

- nr 499/49 wpisanej w księdze wieczystej nr 65014 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Tarnowskich Górach,

za nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 11,1831 ha oznaczonych następującymi działkami:

- nr 1146/2 o powierzchni 0,1527 ha położonej w Sączowie k. m. 5 wpisanej w KW nr 30795 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie,

- nr 866/1 o powierzchni 0,8248 ha położonej w Sączowie k. m. 5 wpisanej w KW nr 43091 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie,

- nr 429 o powierzchni 1,0000 ha położonej w Ożarowicach k. m. 1 d. 2 wpisanej w KW nr 51333 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 129/19 o powierzchni 0,0895 ha położonej w Ożarowicach k. m. 5 d. 2 wpisanej w KW nr 26508 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 129/25 o powierzchni 0,0830 ha położonej w Ożarowicach k. m. 5 d. 2 wpisanej w KW nr 73737 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 129/27 o powierzchni 0,1136 ha położonej w Ożarowicach k. m. 5 d. 2 wpisanej w KW nr 39274 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 129/8 o powierzchni 0,0016 ha położonej w Ożarowicach k. m. 5 d. 2 wpisanej w KW nr 83189 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 129/9 o powierzchni 0,1184 ha położonej w Ożarowicach k. m. 5 d.2 wpisanej w KW nr 83189 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 203/24 o powierzchni 0,2697 ha położonej w Ożarowicach k. m. 1 d. 3 wpisanej w KW nr 72423 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 203/22 o powierzchni 0,2677 ha położonej w Ożarowicach k. m. 1 d. 3 wpisanej w KW nr 39274 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 203/18 o powierzchni 0,2576 ha położonej w Ożarowicach k. m. 1 d. 3 wpisanej w KW nr 71648 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 1720/2 o powierzchni 0,0338 ha położonej w Zendku k. m. 8 wpisanej w KW nr 74023 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 3109 o powierzchni 1,3855 ha położonej w Zendku k. m. 10 wpisanej w KW nr 74023 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 3158 o powierzchni 0,0667 ha położonej w Zendku k. m. 10 wpisanej w KW nr 37836 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 3113 o powierzchni 0,5813 ha położonej w Zendku k. m. 10 wpisanej w KW nr 37836 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 3106 o powierzchni 0,5460 ha położonej w Zendku k. m. 10 wpisanej w KW nr 38836 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 1367 o powierzchni 0,0283 ha położonej w Zendku k. m. 8 wpisanej w KW nr 74023 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 1545 o powierzchni 0,0575 ha położonej w Zendku k. m. 8 wpisanej w KW nr 74023 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 62/1 o powierzchni 1,8350 ha położonej w Tąpkowice k. m. 1 wpisanej w KW nr 30217 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 3/7 o powierzchni 0,1115 ha położonej w Tąpkowice k. m. 1 wpisanej w KW nr 51331 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 52/3 o powierzchni 0,1585 ha położonej w Tąpkowicach k. m. 1 wpisanej w KW nr 51331 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 35/1 o powierzchni 0,9590 ha położonej w Pyrzowicach k. m. 1 wpisanej w KW nr 67158 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 76/1 o powierzchni 0,6628 ha położonej w Tąpkowicach k. m. 1 wpisanej w KW - brak prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 268/1 o powierzchni 1,2766 ha położonej w Tąpkowicach k. m. 2 wpisanej w KW - brak prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 196/1 o powierzchni 0,1408 ha położonej w Pyrzowicach k. m. 1 d. 4 wpisanej w KW nr 69876 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 14 o powierzchni 0,1548 ha położonej w Ossach k. m. 1 wpisanej w KW nr 73502 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑01‑2010 12:45:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑01‑2010 12:45:39
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2010 12:50:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie