Uchwała Nr XXVI/359/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXVI / 359 / 2009

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych o numerach działek:

- 1365 o pow. 0,0198 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek, k. m. 8

- 1369 o pow. 0,0204 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek, k. m. 8

- 1383 o pow. 0,0925 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek, k. m. 8

- 1433 o pow. 0,0412 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek, k. m. 8

- 1543 o pow. 0,0389 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek, k. m. 8

- 1547 o pow. 0,0558 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek, k. m. 8

- 1561 o pow. 0,1991 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek, k. m. 8

- 1719 o pow. 0,0242 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek, k. m. 8

- 1722 o pow. 0,0360 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek, k. m. 8

- 1736 o pow. 0,0432 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek, k. m. 8

o łącznej pow. 0,5711 ha zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy

w Tarnowskich Górach KW nr 37836.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑08‑2009 12:41:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑08‑2009 12:41:51
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2009 12:44:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie