Uchwała Nr XXV/352/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XX/247/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia


Uchwała Nr XXV/352/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: dokonania zmiany w Uchwale Nr XX/247/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Ustalić nowe brzmienie§ 2 Uchwały Nr XX/247/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w następującym brzmieniu:

Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 15.01.2013 roku.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała Nr XXI/277/2008 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2009 10:39:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑07‑2009 10:39:10
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 10:42:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie