Uchwała Nr XXVI/384/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIII/319/2009 Rady Gminy Ożarowice w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Pyrzowice w Gminie Ożarowice


Uchwała Nr XXVI / 384 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIII/319/2009

Rady Gminy Ożarowice w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyrzowice

w Gminie Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Zatwierdzić zmianę w treści załącznika do uchwały Nr XXIII/319/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyrzowice w Gminie Ożarowice polegającej na wpisaniu na stronie 17 załącznika w rubryce 2 remont i rekonstrukcja kapliczek przydrożnych, w miejsce oznaczonego terminu III kw. 2013, właściwego terminu III kw. 2015.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑08‑2009 09:17:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑08‑2009 09:17:57
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2009 09:22:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie