Uchwała Nr XXVIII/409/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XXVIII / 409 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr działki:

- 827/1 o pow. 0,4155 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sączów k. m. 5,

zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Będzinie KW nr 13493.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑10‑2009 11:01:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  12‑10‑2009 11:01:15
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2009 11:03:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie