Uchwała Nr XXV/353/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku


Uchwała Nr XXV/353/2009

Rada Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jen. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420),

Rada Gminy Ożarowice

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2010 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2009 10:51:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑07‑2009 10:51:41
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 10:54:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie