Uchwała Nr XXVI/379/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat


Uchwała Nr XXVI / 379 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomość stanowiącą:

- działkę o nr 29/2 obręb Pyrzowice k.m 1.dod. 2 zapisaną w KW nr 56678 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, na podstawie kolejnej umowy zawieranej na okres powyżej 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑08‑2009 16:58:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑08‑2009 16:58:46
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2009 17:02:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie