Uchwała Nr XXVII/387/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXVII / 387 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,2100 ha położonej w Pyrzowicach k.m. 1 d. 5 stanowiącej mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonej działką:

- nr 499/48 wpisanej w księdze wieczystej nr 65014 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Tarnowskich Górach,

za nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 4,1244 ha oznaczonych następującymi działkami:

- nr 153/5 o powierzchni 0,3648 ha położonej w Niezdarze k. m. 2 wpisanej w KW nr 82970 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 171/3 o powierzchni 0,1773 ha położonej w Niezdarze k. m. 2 wpisanej w KW nr 26440 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 190/5 o powierzchni 0,2318 ha położonej w Tąpkowicach k. m. 1 wpisanej w KW nr 52548 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 213/4 o powierzchni 0,4254 ha położonej w Tąpkowicach k. m. 2 wpisanej w KW nr 48760 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 246/5 o powierzchni 0,5489 ha położonej w Tąpkowicach k. m. 2 wpisanej w KW nr 56871 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 267/7 o powierzchni 0,5178 ha położonej w Tąpkowicach k. m. 2 wpisanej w KW nr 84582 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 228/11 o powierzchni 0,0037 ha położonej w Ożarowicach k. m. 2 d. 3 wpisanej w KW nr 84807 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 228/12 o powierzchni 1,4784 ha położonej w Ożarowicach k. m. 2 d. 3 wpisanej w KW nr 84807 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 3/3 o powierzchni 0,2200 ha położonej w Ossach k. m. 1 wpisanej w KW nr 83790 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 3/6 o powierzchni 0,1563 ha położonej w Ossach k. m. 1 wpisanej w KW nr 83790 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑08‑2009 08:47:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  21‑08‑2009 08:47:46
Data ostatniej aktualizacji:
25‑08‑2009 13:49:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie