Uchwała Nr XXVI/383/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowowtnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedziba przy ul. Lipa 2


Uchwała Nr XXVI / 383 / 2009

Rady Gminy Ożarowic e

z dnia 14 lipca 2009 roku.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 późn. zmianami), -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXV/ 338 /2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑08‑2009 09:04:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑08‑2009 09:04:56
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2009 09:12:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie