Uchwała Nr XXIII/331/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XXIII / 331 / 2009

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 2 kwietnia 2009 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie ze Skarbu Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu nieruchomości o powierzchni 0,2878 ha oznaczonej działką nr 58/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Niezdara k.m. 1 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość nabyta do Zasobu Gminy od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu zostanie przeznaczona pod tereny rekreacyjno - sportowe, w tym plac zabaw oraz boisko sportowe.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 12:05:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑04‑2009 12:05:25
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 12:06:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie