Uchwała Nr XXVIII/431/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych dla Policji


Uchwała Nr XXVIII / 431 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: przekazania pozostałych środków trwałych dla Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 roku, Nr 43, poz. 277 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Przekazuje się ze stanu pozostałych środków trwałych Gminy Ożarowice kserokopiarkę CANON NP

6612 nr fabryczny UCA 12200 o wartości 500 zł (brutto) oraz niszczarkę do papieru IDEAL 2230

o numerze fabrycznym 2673431 o wartości 100 zł (brutto) z przeznaczeniem na realizację zadań

policji przez Posterunek Policji w Pyrzowicach.

§ 2

Warunki przekazania pozostałych środków trwałych określi umowa zawarta przez Wójta Gminy

z Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑10‑2009 15:58:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  12‑10‑2009 15:58:25
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2009 16:01:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie