Uchwała Nr XXIII/318/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia Przewodniczacemu Rady Gminy wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXIII / 318 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 kwietnia 2009 roku

w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonywania czynności

z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice.

§ 2.

Zakres czynności określony w § 1 niniejszej uchwały nie obejmuje ustalania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 10:53:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑04‑2009 10:53:40
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 10:54:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie