Uchwała Nr XXIII/329/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia


Uchwała Nr XXIII/329/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na poręczenie przez Wójta Gminy Ożarowice kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Świerklańcu przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice na zadanie pn. "Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w obrębie działek 164/6, 165/14, 500, 501 na potrzeby centrum wsi" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie - Odnowa i rozwój wsi, do kwoty 500.000 zł

§ 2

Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia kredytu do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 30.06.2012 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 11:59:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑04‑2009 11:59:34
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 12:00:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie