uchwała Nr XXV/342/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXV / 342 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1264 ha położonych w Ossach k.m. 2 stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonej działką:

- nr 380 wpisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

KW nr 83084,

za nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,2531 ha położonych w Ossach k. m. 1 i 2, oznaczonych następującymi działkami:

- nr 271 o powierzchni 0,1811 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 38533,

- nr 55/2 o powierzchni 0,0720 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 38533, prowadzonej przez Sąd

Rejonowy w Tarnowskich Górach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2009 08:55:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑07‑2009 08:55:36
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 08:57:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie