Uchwała Nr XXX/448/2009 Rady Gminy Ożarowice z dndia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich


Uchwała Nr XXX / 448 / 2009

Rady Gminy Ożarowic e

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich

w sprawie likwidacji samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.

"Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 późn. zmianami), -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑01‑2010 12:29:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑01‑2010 12:29:19
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2010 12:34:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie