Uchwała Nr XXVIII/437/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przystapienia do realizacji priojektu pn. Przebudowa ciągu drogi gminnej G 1 - ul. Plac Świętego Floriana, ul. Generała Zawadzkiego w Niezdarze i ul. Jeziorna w Ossach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Uchwała Nr XXVIII/437/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przebudowa ciągu drogi gminnej G 1 -

ul. Plac Świętego Floriana, ul. Generała Zawadzkiego w Niezdarze i ul. Jeziorna w Ossach

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z ustanowieniem Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011"

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na przystąpienie Gminy Ożarowice do projektu pn. Przebudowa ciągu drogi gminnej

G 1 (687001 S ) - ul. Plac Świętego Floriana, ul. Generała Zawadzkiego w Niezdarze i ul. Jeziorna

w Ossach.

§ 2

Środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1 uchwały ujęte zostały w załączniku do

Uchwały Nr XXVIII/434/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑10‑2009 09:37:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑10‑2009 09:37:58
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2009 09:41:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie