Uchwała Nr XXIX/446/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXIX / 446 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007, Nr 231 poz. 1700 zm.) na wniosek Wójta -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy

w Opolu nieruchomości o numerach działek:

- 114/10 o powierzchni 0,0120 ha położonej w obrębię ewidencyjnym Niezdara k. m. 1

- 114/11 o powierzchni 0,3561 ha położonej w obrębię ewidencyjnym Niezdara k. m. 1

- 112/19 o powierzchni 0,0470 ha położonej w obrębię ewidencyjnym Niezdara k. m. 1

z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑11‑2009 16:33:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑11‑2009 16:33:30
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2009 16:35:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie