Uchwała Nr XXIII/326/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie rozszerzenia strefy aktywności gospodarczej na obszarze Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXIII / 326 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 kwietnia 2009 roku

w sprawie rozszerzenia strefy aktywności gospodarczej na obszarze Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz Uchwały VIII/69/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim"

Rady Gminy Ożarowice

mając na uwadze troskę o rozwój lokalnego rynku gospodarczego oraz zapewnienie możliwości tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Rozszerzenie strefy aktywności gospodarczej określonej w pkt 1 uchwały
Nr XI/103/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej na obszarze Gminy Ożarowice, poprzez objęcie strefą aktywności gospodarczej następujących nieruchomości o nr działek:

- 4132/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Zendek k. m. 16 o pow. 3,4325 ha,

- 708/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Ożarowice k. m. 3 d. 3 o pow. 1,4000 ha,

- 708/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ożarowice k. m. 3 d. 3 o pow. 0,7700 ha,

- 708/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Ożarowice k. m. 3 d. 3 o pow. 1,1100 ha,

- 708/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Ożarowice k. m. 3 d. 3 o pow. 0,5500 ha,

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała w/w pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 11:26:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑04‑2009 11:26:24
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 11:27:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie