Uchwała Nr XXVI/358/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela


Uchwała Nr XXVI / 358 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje

§ 1.

1. Popiera stanowisko Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu wyrażone w uchwale

Nr XII/66/09 z dnia 17 marca 2009r. na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.

2. Wyraża zaniepokojenie narastającym problemem finansowych skutków dwuetapowej podwyżki płac nauczycieli dla budżetu Gminy na 2009 r. w kontekście przewidywanego spadku dochodów własnych Gminy wskutek spowolnienia gospodarczego i planowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego zwrócił się z apelem do Rad Miejskich i Rad Gmin o podejmowanie uchwał w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem narastającego problemu finansowych skutków dwuetapowej podwyżki płac nauczycieli dla budżetów gmin na 2009 r. w kontekście przewidywanego spadku dochodów własnych gmin wskutek spowolnienia gospodarczego i planowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑08‑2009 12:34:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑08‑2009 12:34:34
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2009 12:38:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie