Uchwała Nr XXIII/321/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat


Uchwała Nr XXIII / 321 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 kwietnia 2009 roku

w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiące:

- działki nr 981/1, 978, 977, 976, 974, 973 oraz część działek nr 972, 971, 970/1, 968/3, 969 obręb Sączów k. m 6, zapisane w KW 30531 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie,

- działki nr 708/1, 708/2, 708/4 oraz część działki nr 708/3 obręb Ożarowice k. m 3 d. 3, zapisane w KW 48540 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

na podstawie kolejnej umowy zawieranej na okres powyżej 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 11:13:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑04‑2009 11:13:23
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 11:14:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie