Uchwała Nr XXIV/336/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat


Uchwała Nr XXIV / 336 /2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiące:

- część działek o nr 499/31 i 499/42 obręb Pyrzowice k.m 1.dod. 5 zapisanych w KW nr 65014 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, na podstawie kolejnej umowy zawieranej na okres powyżej 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑05‑2009 09:53:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑05‑2009 09:53:48
Data ostatniej aktualizacji:
08‑05‑2009 09:55:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie