Uchwała Nr XXV/356/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XXV/356/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2009 rok

§ 2

Zaciągnięty kredyt, o którym mowa w § 1 pokryty zostanie z dochodów własnych gminy,

a przewidywany okres spłaty obejmować będzie lata 2011- 2012.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej z bankiem wybranym w trybie ustawy

o zamówieniach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2009 11:23:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑07‑2009 11:23:13
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 11:26:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie