Uchwała Nr XXV/350/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 roku


Uchwała Nr XXV / 350 /2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2009 roku.

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy Ożarowice

Uchwala:

§ 1.

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 roku :

  1. Ocena stanu i sposobu wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2009 roku, w tym głównie przestrzegania zasad gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia rachunkowości (oceny dokonuje się na podstawie informacji Wójta Gminy).
  2. Ocena realizacji zadania związanego z remontem budynku remizy strażackiej w Ossach.
  3. Zapoznanie się ze stopniem zaawansowania zadania związanego z budową kanalizacji

w Gminie Ożarowice.

  1. Ocena załatwiania zapytań i interpelacji radnych przez Wójta Gminy.
  2. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.
  3. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2010 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2009 10:04:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑07‑2009 10:04:57
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 10:07:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie