Uchwała Nr XXVI/360/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanaie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXVI / 360 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Nie wyrazić zgody na przystąpienie do czynności zmierzających do dokonania zamiany nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0835 ha położonej w Niezdarze k.m. 1 stanowiącej mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonej działką o nr 112/18 wpisanej w księdze wieczystej nr 61769 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach za część nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie pasa drogi lokalnej o nr. działki 111/12, 112/26 położonych w Niezdarze k. m. 1 zapisanych w KW nr 52737 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, której ostateczna powierzchnia zostanie określona po przeprowadzeniu czynności związanych z podziałem tych nieruchomości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑08‑2009 12:48:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑08‑2009 12:48:28
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2009 12:51:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie