Uchwała Nr XXIII/325/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXIII / 325 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,4120 ha położonych w Zendku k.m.12 stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonych następującymi działkami:

- nr 3247/1 o powierzchni 0,2233 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 46479

- nr 3247/2 o powierzchni 0,1887 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 46479

za nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,4226 ha położone w Zendku k. m. 14, oznaczonych następującymi działkami:

- nr 3680/6 o powierzchni 0,2762 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 37169

- nr 3680/5 o powierzchni 0,1277 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 56159

- nr 3680/4 o powierzchni 0,0187 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 56159

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 11:23:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑04‑2009 11:23:43
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 11:24:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie