Uchwała Nr XXIV/332/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2008 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2008 rok


Uchwała Nr XXIV/332/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2008 rok

i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 28a ust 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 pkt. 2 i 9, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za rok 2008 oraz po zapoznaniu się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2008 przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Ożarowice z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Udzielić Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2008 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑05‑2009 08:50:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑05‑2009 08:50:53
Data ostatniej aktualizacji:
08‑05‑2009 08:52:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie