Uchwała Nr XXIV/335/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XXIV / 335 / 2009

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0308 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Pyrzowice, k. m. 1 oznaczonej jako działka nr 104/12 zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 45736 z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej w sołectwie Pyrzowice.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑05‑2009 09:42:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑05‑2009 09:42:22
Data ostatniej aktualizacji:
08‑05‑2009 09:44:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie