Uchwała Nr XXVI/382/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji


Uchwała Nr XXVI/382/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2201 roku, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 roku, Nr 43, poz. 277 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach dla potrzeb Posterunku Policji w Pyrzowicach.

§ 2

Środki finansowe, o których mowa w § 1 uchwały zostaną przekazane ze środków budżetu na 2009 rok.

§3

Warunki przekazania środków finansowych określi umowa zawarta przez Wójta Gminy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑08‑2009 08:23:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑08‑2009 08:23:49
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2009 08:28:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie