Uchwała Nr XXII/316/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Sołectwa Pyrzowice przez firmę handlowo-przewozową ROI Kukuła Urszula


Uchwała Nr XXII / 316 / 2009

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Sołectwa Pyrzowice

przez firmę handlowo-przewozową ROI Kukuła Urszula.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.)-

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę firmie handlowo-przewozowej ROI Kukuła Urszula z siedzibą w Częstochowie na używanie w obrocie nazwy Sołectwa Pyrzowice wchodzącego w skład Gminy Ożarowice w słowno-graficznym znaku towarowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑02‑2009 13:14:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑02‑2009 13:14:05
Data ostatniej aktualizacji:
06‑02‑2009 13:14:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie