Uchwała Nr XXIX/443/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zajętych pod publiczną drogę powiatową w Zendku


Uchwała Nr XXIX / 443 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zajętych pod publiczną drogę powiatową w Zendku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie na rzecz Powiatu Tarnogórskiego darowizny nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,0232 ha płożonych w Zendku k.m. 5 wpisanych w księdze wieczystej nr 31915, stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice, a oznaczonych następującymi działkami:

- nr 838/1 o powierzchni 0,0161 ha

- nr 891/1 o powierzchni 0,0071 ha

zajętymi pod publiczną drogę powiatową S 3238 o nazwie ulica Strąków.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑11‑2009 16:07:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑11‑2009 16:07:30
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2009 16:09:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie