Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykonania prac geodezyjnych


ZARZĄDZENIE NR 9/ 2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15.03.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie

dokumentacji geodezyjnej i wykonania prac geodezyjnych na terenie gminy Ożarowice

dla następującego asortymentu robót w 2005 roku :

§ Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych

§ Podział nieruchomości gruntowych

§ Wznowienie punktów granicznych

§ Wykonanie map dla celów projektowych

§ Dokumentacja geodezyjna dla celów prawnych

§ Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

§ Wytyczenie obiektów

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. nr 19 poz. 177 ) oraz § 23 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Ożarowice

Powołuję

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu jw. na wybór wykonawców

w składzie :

Przewodniczący Komisji - Marian Kobos

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Anna Meclik

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami - Marianowi Kobosowi

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑03‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 14:10:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie