Uchwała Nr XL/547/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat


Uchwała Nr XL / 547 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 jednolity tekst ze zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomość stanowiącą działkę o Nr 708/3 o pow. 0,5550 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Ożarowice
k. m. 3 d. 3 zapisaną w KW 48540 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, na podstawie kolejnej umowy zawieranej na okres powyżej 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑11‑2010 10:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  19‑11‑2010 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2010 10:05:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie