Uchwała Nr XXXV/514/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXV / 514 / 2010

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 1 lipca 2010 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1214 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Tąpkowice, k. m. 2 oznaczonej jako działka nr 267/9, która pochodzi z podziału nieruchomości nr 267/6 zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW 33256.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑07‑2010 09:58:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑07‑2010 09:58:54
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2010 09:59:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie