Uchwała Nr XXXII/483/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego o nr NP/II/0911/78/10 z dnia 10 marca 2010 roku


Uchwała Nr XXXII/483/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
o nr NP./II/0911/78/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Na podstawie art. 98 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego o nr NP./II/0911/78/10 z dnia 10.03.2010 roku (doręczone w dniu 11.03.2010 roku) w przedmiocie nieważności uchwały nr XXXI/469/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii przez Mieszkańców Gminy Ożarowice nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL w części określonej w § 2 i § 3 tejże uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice, a w zakresie niezbędnym także Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Gminy Ożarowice uznaje za uzasadnione skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego opisane w § 1 uchwały celem zbadania przedmiotowego rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie jego zgodności z przepisami prawa, w tym w szczególności w kontekście uprawnień organu stanowiącego jakim jest Rada Gminy do podejmowania uchwal w trybie określonym w art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑04‑2010 11:12:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑04‑2010 11:12:23
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2010 11:13:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie