Uchwała Nr XXXIII/484/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2009 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2009 rok


Uchwała Nr XXXIII/484/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2009 rok

i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 28a ust 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w zawiązku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241) na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2009 przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Ożarowice z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Udzielić Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2009 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑05‑2010 10:11:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑05‑2010 10:11:13
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2010 10:12:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie