Uchwała Nr XXXVIII/526/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ossy w Gminie Ożarowice


Uchwała Nr XXXVIII / 526 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 października 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ossy w Gminie Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Ossy w Gminie Ożarowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑10‑2010 08:23:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑10‑2010 08:23:08
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2010 08:48:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie