Uchwała Nr XXXVIII/534/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w sołectwie Ossy wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach


Uchwała Nr XXXVIII / 534 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 października 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej

w sołectwie Ossy wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na użyczenie z gminnego zasobu nieruchomości na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata zabudowanej nieruchomości w sołectwie Ossy działka nr 162 k. m. 2 obręb Ossy przy ul. Strażackiej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach na realizację jej zadań statutowych.

§ 2.

Szczegółowe zasady użyczenia nieruchomości określonych w § 1 niniejszej uchwały określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Ożarowice, a Zarządem OSP w Ossach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑10‑2010 09:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑10‑2010 09:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2010 09:24:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie