Uchwała Nr XXXV/512/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXV / 512 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lipca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,2601 ha stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonych działkami:

- nr 400/2 o pow. 0,0355 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 56685 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 400/4 o pow. 0,0709 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 28498 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

- nr 434/2 pow. 0,1290 ha - brak urządzonej KW,

- nr 202 o pow. 0,0247 ha - brak urządzonej KW

za nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,2502 ha oznaczonych następującymi działkami:

- nr 80/7 o powierzchni 0,1481 ha położonej w Pyrzowicach k. m. 1 d. 4 wpisanej w KW nr 22105

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 186/7 o powierzchni 0,1021 ha położonej w Pyrzowicach k. m. 1 d. 4 wpisanej w KW nr 22105

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑07‑2010 09:53:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑07‑2010 09:53:42
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2010 09:54:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie