Uchwała Nr XXXI/464/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat


Uchwała Nr XXXI / 464 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomość stanowiących:

- działki o nr 260/6 o pow. 0,1722 ha i 260/7 o pow. 0,5714 ha obręb Tąpkowice k.m 2 zapisaną
w KW nr 38291 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, na podstawie kolejnej umowy

zawieranej na okres powyżej 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑02‑2010 16:29:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑02‑2010 16:29:35
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2010 16:30:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie