Uchwała Nr XXXV/513/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXV / 513 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lipca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni
0,1597 ha
stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonych działkami:

- nr 404 o pow. 0,0788 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 83084 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 198 o pow. 0,0809 ha - brak urządzonej KW

za nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,1427 ha oznaczonych następującymi położonych w Niezdarze k. m. 1 oznaczonych działką :

- nr 104/8 o powierzchni 0,0914 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 53414 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach ,

- nr 105/10 o powierzchni 0,0513 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 34764 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑07‑2010 09:56:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑07‑2010 09:56:48
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2010 09:57:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie