Uchwała Nr XXXVI/519/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyrzowice w Gminie Ożarowice


Uchwała Nr XXXVI / 519 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyrzowice w Gminie Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Pyrzowice w Gminie Ożarowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVII/385/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyrzowice w Gminie Ożarowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Plan Odnowy Miejscowości Pyrzowice
(dodane:2010-09-03 12:07:57)
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑09‑2010 10:48:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑09‑2010 10:48:52
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2010 12:07:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie