Uchwała Nr XXXVII/525/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 wrzesnia 2010 roku w sprawie wydłużenia czasookresu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXXVII/ 525 /2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 września 2010 roku

w sprawie: wydłużenia czasookresu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

dla Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1, art. 85 i 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala co następuje:

§1

Wydłużyć do dnia 31.12.2011r. realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/411/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 września 2006 roku.

§2

Realizacja Programu prowadzona będzie wg zasad określonych w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§3

Program zostanie sfinansowany ze środków Gminy oraz mieszkańców przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Zdzisław Hetmańczyk

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑10‑2010 11:54:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑10‑2010 11:54:24
Data ostatniej aktualizacji:
07‑10‑2010 12:04:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie