Uchwała Nr XXXIV/497/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXIV / 497 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3512 ha położonej w Pyrzowicach k.m. 1 d. 3 stanowiącej mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonej działką:

- nr 106/8 wpisanej w księdze wieczystej nr 72961 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Tarnowskich Górach,

za nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,1431 ha oznaczonych następującymi działkami:

- nr 120/3 o powierzchni 0,3000 ha położonej w Pyrzowicach k. m. 1 d. 3 wpisanej w KW nr 35829

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 106/5 o powierzchni 0,4962 ha położonej w Pyrzowicach k. m. 1 d. 3 wpisanej w KW nr 35829

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 106/6 o powierzchni 0,3469 ha położonej w Pyrzowicach k. m. 1 d. 3 wpisanej w KW nr 35829

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑06‑2010 07:30:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  20‑06‑2010 07:30:22
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2010 07:31:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie