Uchwała Nr XL/543/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia


Uchwała Nr XL / 543 /2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia " Lokalnego Programu Rewitalizacji Dla Gminy Ożarowice"

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Przyjąć "Lokalny Program Rewitalizacji Dla Gminy Ożarowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwaly
(dodane:2010-11-19 09:49:47)
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑11‑2010 09:45:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  19‑11‑2010 09:45:17
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2010 09:49:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie