Uchwała Nr XXXVI/522/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie konserwacji cieku wodnego potok Ożarowicki


Uchwała Nr XXXVI / 522 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie

konserwacji cieku wodnego potok Ożarowicki

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,poz. 2019 jedn. tekst ze zm.),

Rada Gminy Ożarowice

uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Ożarowice pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: konserwacja cieku wodnego - Potok Ożarowicki na odcinku od stawu Pinek w kierunku zachodnim.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2010 rok, w wysokości 15.000,00 zł.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Ożarowice, a Województwem Śląskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑09‑2010 12:29:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑09‑2010 12:29:52
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2010 12:30:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie