Uchwała Nr XXXI/465/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 20101 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy


Uchwała Nr XXXI / 465 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie : przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), w związku z § 69 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć plany pracy komisji stałych na rok 2010 stanowiących załączniki

do niniejszej uchwały :

- Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Budżetu - załącznik nr 1,

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska - załącznik nr 2,

- Komisji Kultury, Sportu, Oświaty

i Zdrowia - załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑02‑2010 16:31:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑02‑2010 16:31:51
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2010 16:46:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie