Uchwała Nr XXXIII/488/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Śląskiego o ogłoszeniu obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od roslin zmodyfikowanych genetycznie (GMO)


Uchwała Nr XXXIII / 488 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Śląskiego o ogłoszeniu obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO)

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala, co następuje

§ 1.

Popiera rezolucję Sejmiku Województwa Śląskiego wyrażoną w Uchwale Nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku o ogłoszeniu obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

§ 2.

Odpis niniejszej uchwały przekazać Sejmikowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑05‑2010 11:08:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑05‑2010 11:08:14
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2010 11:09:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie